Revyko Inter | Lankové systémy - BTP

Business Technology Park

Chodov, Praha 4
Vertikální síťové rukávy pro zeleň

2005
Ciegler Marani Architects
  • Ozelenění atria 07 Business Technology Park